AKTUALNOŚCI

Malejowce Orłowskich – cud Podola w jarze nad Uszką

  |   AKTUALNOŚCI

Jarosław Jakimczyk (Polskie Radio/Dwójka) zaprasza słuchaczy do Malejowiec – majątku Orłowskich na Podolu na Ukrainie. O rezydencji opowiadają prof. Jarosław Komorowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) oraz Kacper Krasicki (prawnuk Ksawerego Orłowskiego herbu Lubicz).

 

Z audycji można się dowiedzieć m.in. jak wyglądał park przy pałacu i czemu zawdzięczał swą opinię jednego z cudów Podola, który z architektów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego był twórcą klasycystycznej rezydencji wiejskiej w Malejowcach , jak wyglądała siedziba Orłowskich w epoce stanisławowskiej, a jak sto lat później, kiedy w malejowickim pałacu znajdowała się imponująca biblioteka i bogata kolekcja dzieł sztuki z pamiątkami rodzinnymi i bezcennym zbiorem numizmatów poety Ignacego Krasickiego.

 

Goście opowiadają także o niesłychanej intuicji ostatniego pana na Malejowcach Ksawerego Franciszka Orłowskiego, który dzięki swej roztropności zawodowego dyplomaty i trafnej analizie politycznej sytuacji społecznej w Imperium Rosyjskim podczas I wojny światowej zdołał uratować rodzinną kolekcję przed rozgrabieniem i zniszczeniem w trakcie rewolucji.

 

Zapraszamy do wysłuchania audycji: Malejowce Orłowskich – cud Podola w jarze nad Uszką

Czytaj

Konserwacja obrazu „Chrystus z Krzyżem” do nowego kościoła w Guzowie zakończona

  |   AKTUALNOŚCI


„Chrystus z Krzyżem”, Wicekrólestwo Peru, XVII w., stan po konserwacji

 

Zakończyła się konserwacja XVII-wiecznego obrazu „Chrystus z Krzyżem”, namalowanego w hiszpańskim stylu kolonialnym Wicekrólestwa Peru. Jest to dar Fundacji Krasickich z Leska do nowego kościoła parafialnego w Guzowie, przekazany przez jej założyciela Kacpra hr. Krasickiego. Obraz pochodzi z kolekcji dziadka fundatora Karola hr. Orłowskiego. Prace konserwatorskie wykonała Anna Kozłowska.

 


„Chrystus z Krzyżem”, Wicekrólestwo Peru, XVII w., stan przed konserwacją

 


„Chrystus z Krzyżem”, fragment, Wicekrólestwo Peru, XVII w., stan po konserwacji

 

 


„Chrystus z Krzyżem”, fragment, Wicekrólestwo Peru, XVII w., stan przed konserwacją

Czytaj

Kazimierz Krasicki – żołnierz z wykształcenia, gospodarz z talentu

  |   AKTUALNOŚCI

 

„Każdy wie, kim był książę biskup (i książę poetów) Ignacy Krasicki, ale postaci zasłużonych dla polskości w rodzinie było niemało. W tym gronie znalazł się żołnierz, polityk i działacz na rzecz polskiej gospodarki w Galicji, Kazimierz Krasicki.

 

W realiach autonomii galicyjskiej działanie na rzecz polskości oznaczało w dużej mierze wspieranie polskiej gospodarki, polskiego stanu posiadania. Dlatego też politycy, w szczególności ziemianie i arystokraci, ważnym elementem swojej działalności publicznej uczynili wspieranie rodzimych inicjatyw gospodarczych. W realiach przysłowiowej „nędzy galicyjskiej” było to nie lada wyzwanie. Krasicki to wyzwanie podjął…”

 

Więcej o postaci Kazimierza Krasickiego w artykule Arkadiusza Bińczyka w „Polska Times”:
Kazimierz Krasicki__Zolnierz_z_wyksztalcenia__gospodarz_z_talentu

Czytaj

Zamek Krasickich w Lesku – Polskie Radio „Dwójka”

  |   AKTUALNOŚCI

„Przez ostatnie miesiące wędrowaliśmy wraz z naszymi słuchaczami po kresowych rubieżach państwa, które zniknęło z mapy Europy wraz z III rozbiorem Polski w 1795 roku. Tym razem po raz pierwszy pozostaniemy we współczesnych granicach Rzeczypospolitej i udamy się do Leska, które położone jest u podnóża Bieszczad na terenie przedrozbiorowego województwa ruskiego i międzywojennego lwowskiego.

 

Na wysokiej skarpie nad Sanem wznosi się tam zamek, który od końca XVIII wieku należał do Krasickich herbu Rogala, kojarzonych słusznie z najwybitniejszym pisarzem polskim doby Oświecenia. Pierwszy z tego rodu pan na Lesku, a raczej – jak wtedy jeszcze mówiono – Lisku – Franciszek Ksawery przeszedł do historii walk o niepodległość Ojczyzny jako kawaler Virtuti Militari z wojny przeciw Moskalom o konstytucję majową. Bohater insurekcji kościuszkowskiej i dzielny obrońca Sanoka przed Austriakami w 1809 r. dla zademonstrowania swych demokratycznych przekonań nosił się z chłopska wzorem swego ukochanego dowódcy – naczelnika Tadeusza Kościuszki.

 

O zmiennych kolejach losu zamku i postaci hrabiego w sukmanie, który zlecił zaprojektowanie przebudowy leskiej rezydencji dla swego syna-powstańca listopadowego romantycznemu poecie Wincentemu Polowi mówił w audycji potomek dawnych właścicieli Leska – Kacper Krasicki”

 

Więcej o historii zamku w Lesku w audycji Jarosława Jakimczyka z cyklu „Twierdze i rezydencje”.

Czytaj