Fundacja Krasickich

16

Grudzień

Malejowce Orłowskich – cud Podola w jarze nad Uszką

Jarosław Jakimczyk (Polskie Radio/Dwójka) zaprasza słuchaczy do Malejowiec – majątku Orłowskich na Podolu na Ukrainie. O rezydencji opowiadają prof. Jarosław Komorowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) oraz Kacper Krasicki (prawnuk Ksawerego Orłowskiego herbu Lubicz).

Z audycji można się dowiedzieć m.in. jak wyglądał park przy pałacu i czemu zawdzięczał swą opinię jednego z cudów Podola, który z architektów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego był twórcą klasycystycznej rezydencji wiejskiej w Malejowcach , jak wyglądała siedziba Orłowskich w epoce stanisławowskiej, a jak sto lat później, kiedy w malejowickim pałacu znajdowała się imponująca biblioteka i bogata kolekcja dzieł sztuki z pamiątkami rodzinnymi i bezcennym zbiorem numizmatów poety Ignacego Krasickiego.

Goście opowiadają także o niesłychanej intuicji ostatniego pana na Malejowcach Ksawerego Franciszka Orłowskiego, który dzięki swej roztropności zawodowego dyplomaty i trafnej analizie politycznej sytuacji społecznej w Imperium Rosyjskim podczas I wojny światowej zdołał uratować rodzinną kolekcję przed rozgrabieniem i zniszczeniem w trakcie rewolucji.

Zapraszamy do wysłuchania audycji: Malejowce Orłowskich – cud Podola w jarze nad Uszką