Fundacja Krasickich

Edmund Krasicki


Edmund hr. Krasicki (1808-1894), syna Ksawerego i Julii hr. Wandalin – Mniszech;
oficer powstania listopadowego. Żonaty z Anielą hr. Brzostowską, pozostawił dzieci: Michała, Marię, Ignacego, Stanisława

 

„Urodzony w 1808 r. w Bachorzu, ziemi Sanockiej, jest synem Ksawerego Krasickiego, zasłużonego majora wojsk polskich przedrozbiorowych, towarzysza Kościuszki, którego pamięć w Mohorcie przez Wincentego Pola unieśmiertelniona została.

 

Edmund Krasicki służbę swą w wojsku Polskiem rozpoczął jako kanonier w czwartej baterii lekko konnej, zostającej pod dowództwem pułkownika Bema. Rozkazem dziennym naczelnego wodza z dnia 10 sierpnia 1831. mianowany podporucznikiem w 5. pułku strzelców konnych, w tym pułku przetrwał wszystkie późniejsze koleje wojenne zaszczytnie dla swego męstwa i charakteru polskiego. Dnia 10. października 1831 r. wraz z całą armią wkroczył pod Górznem, niedaleko Brodnicy, do Prus.

 

Objąwszy po swym znakomitym ojcu w r. 1844 dobra Liskie (przedtem Leskie, a najdawniej Sobieńskie) osiadł stale w Lisku nad Sanem, w ziemi sanockiej i przemieszkuje w zamku Piotra Kmity, od którego po kądzieli pochodzi, dbając z wielką troskliwością o możliwą pomyślność swoich włościan. Od wprowadzenia w życie rad powiatowych, wybierany przez włościan jednomyślnie do rady powiatowej w Lisku, pełni od lat trzynastu sumiennie obowiązek marszałka powiatu. Jest on dotąd między włościanami powiatu liskiego najwięcej poważną i najpopularniejszą osobistością.”