Fundacja Krasickich

22

Październik

Zamek Krasickich w Lesku – Polskie Radio „Dwójka”

„Przez ostatnie miesiące wędrowaliśmy wraz z naszymi słuchaczami po kresowych rubieżach państwa, które zniknęło z mapy Europy wraz z III rozbiorem Polski w 1795 roku. Tym razem po raz pierwszy pozostaniemy we współczesnych granicach Rzeczypospolitej i udamy się do Leska, które położone jest u podnóża Bieszczad na terenie przedrozbiorowego województwa ruskiego i międzywojennego lwowskiego.

Na wysokiej skarpie nad Sanem wznosi się tam zamek, który od końca XVIII wieku należał do Krasickich herbu Rogala, kojarzonych słusznie z najwybitniejszym pisarzem polskim doby Oświecenia. Pierwszy z tego rodu pan na Lesku, a raczej – jak wtedy jeszcze mówiono – Lisku – Franciszek Ksawery przeszedł do historii walk o niepodległość Ojczyzny jako kawaler Virtuti Militari z wojny przeciw Moskalom o konstytucję majową. Bohater insurekcji kościuszkowskiej i dzielny obrońca Sanoka przed Austriakami w 1809 r. dla zademonstrowania swych demokratycznych przekonań nosił się z chłopska wzorem swego ukochanego dowódcy – naczelnika Tadeusza Kościuszki.

O zmiennych kolejach losu zamku i postaci hrabiego w sukmanie, który zlecił zaprojektowanie przebudowy leskiej rezydencji dla swego syna-powstańca listopadowego romantycznemu poecie Wincentemu Polowi mówił w audycji potomek dawnych właścicieli Leska – Kacper Krasicki”

Więcej o historii zamku w Lesku w audycji Jarosława Jakimczyka z cyklu „Twierdze i rezydencje”.