Fundacja Krasickich

Aktualności


 • 21

  Czerwiec

  Szesnastowieczny zamek w Lesku, zbudowany w czasach ostatnich Jagiellonów przez ród Kmitów, zawdzięcza swój obecny kształt… poecie. Wincenty Pol, przyjaciel Ksawerego Krasickiego, był zresztą również krajoznawcą, artystą, filozofem…. Więcej o historii zamku Krasickich w Lesku w artykule Marcina Rosołowskiego w Polska The Times

  CZYTAJ
 • 06

  Czerwiec

  Archiwum Państwowe w Przemyślu przechowuje dokumenty rodzinno-majątkowe Krasickich z Leska. Więcej informacji na stronie www.szukajwarchiwach.pl

  CZYTAJ
 • 29

  Kwiecień

  Fundacja Krasickich z Leska została powołana w celu pielęgnowania tradycji i pamięci rodu hrabiów z Siecina Krasickich, ze szczególnym uwzględnieniem linii małopolskiej bachórzecko-leskiej, szczególnie zasłużonej dla kultury polskiej. Fundacja Krasickich pragnie także kultywować pamięć rodów spokrewnionych w ostatnich stu pięćdziesięciu latach z Krasickimi: hrabiów Lubicz-Orlowskich z Malejowiec i Jarmoliniec oraz hr. Sobańskich z Obodówki i Guzowa. Starać się będziemy otaczać opieką dawne siedziby rodzinne oraz chronić i gromadzić dzieła sztuki i zabytkowe przedmioty związane z Krasickimi, Orłowskimi i Sobańskimi. Naszym zamiarem jest zachowanie pamięci o chlubnej roli arystokracji polskiej i europejskiej. Wiek XX położył kres jej przywództwu naturalnemu i uświęconemu przez tradycje i wieki historii Polski, ale jej zasługi na polu kultury, sztuki i polityki nie powinny zostać zapomniane w XXI wieku. Szczegółowe cele Fundacji zamieszczone zostały w Statucie Fundacji. Z wyrazami szacunku Kacper z Siecina hr. Krasicki

  CZYTAJ